Cezhraničná adopcia etiópskeho dievčatka Jordanos - fotoreportáž

jún 22 2013

Autor fotografií Juraj Švarc (29) nás prostredníctvom optiky svojho fotoaparátu pozýva na virtuálny výlet do Etiópie.
Polovica obyvateľov tejto rozvojovej krajiny subsaharskej Afriky žije pod hranicou chudoby. Vysoká detská úmrtnosť a nízka stredná dĺžka života sú okrem iného aj dôsledkom nedostačujúceho zdravotníckeho systému. V krajine, aj napriek snahám medzinárodných organizácií, stále pretrváva silná diskriminácia žien (nelegálne sobáše dievčat pod 18 a 15 rokov, sobáše únosom, ženská obriezka, prostitúcia, znásilnenia, ženy predávané ako otrokyne) a detská práca (70 % detí pod 15 rokov a 40 % detí pod 6 rokov).

Hlavným cieľom 14-dňového pobytu (február 2013), ktorý Juraj Švarc zdokumentoval na 1300 fotografiách (našim čitateľom ponúkame výber tých najzaujímavejších), bola adopcia etiópskeho dieťaťa, sprostredkovaná medzinárodnou organizáciou INTEGRA. Vďaka kolegyni autora fotografií, ktorá si dieťa na diaľku adoptovala a vo februári t. r. ho bola navštíviť, môže etiópske dievčatko Jordanos (9) navštevovať vo svojej domovine základnú školu.

Text: jalilah
Foto: © Juraj Švarc


View Larger Map

004
002
003
005
006
007
009
008
010
011
012
013
014
015
016
001