Sborník z konference Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách, Praha, 2014 (PDF)

jún 12 2014

PAVELKOVÁ, J.; PREUSS, K. (eds) Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách. Sborník 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha : International ART CAMPUS Prague, 2014. 271 s. ISBN 978-80-86877-70-9.

OBSAH

Úvodní slovo konference
(Petr Kaňka)

Sociálne služby a poradenstvo v systéme prípravy na vysokých školách v SR
(Peter Horváth – Filip Sekan)

Sociálny manažment a jeho využitie v riadení sociálnych subjektov
(Milan Schavel)

Niektoré paradoxy sociálneho zabezpečenia rodín na Slovensku
(Eva Grey)

Možnosti využitia case managementu / care managementu v sociálnych službách v procese ich deinštitucionalizácie
(Andrej Mátel – Mária Kovaľová – Rastislav Galbavý)

Vliv intergeneračního managementu na kvalitu zdravotních a sociálních služeb
(Jan Lojda)

Preventívna sociálna práca koncept edukačnej sociálnej práce
(Mária Machalová)

Aktivizácia ako súčasť individuálneho plánovania v zariadeniach sociálnych služieb
(Mária Dávideková)

Projekt Vzdělávání ve finanční gramotnosti
(Jaroslava Pavelková)

Zkušenosti s podporou zaměstnanosti nezaměstnaných ve věku nad 50 let
(Karel Preuss)

Sociálna politika uplatňovaná v miestnych samosprávach na Slovensku
(Michal Imrovič)

Pôsobnosť samosprávneho kraja v oblasti zdravotnej starostlivosti na Slovensku
(Martin Švikruha)

Špecifiká manažmentu zariadení sociálnych služieb zriadených prešovským samosprávnym krajom
(Anton Kurnát – Jaroslava Vertaľová – Karolína Hlavinková)

Manažment v inštitúciach sociálnych služieb
(Vladimír Gburík – Monika Ondrišová)

Opatrovateľská služba ako jedna z foriem sociálnej pomoci
(Angelika Dudžáková)

Manažment ľudských zdrojov v zariadení sociálnych služieb pre seniorov
(Roman Krbata)

Typologie osobnosti MBTI v návaznosti na volbu lékařské profese
(Lucie Marková)

Vliv osobnosti zakladatele a jeho stylu řízení na typologii a rozvoj organizace
(Jitka Nesnídalová)

Pomáhajúca profesia, stres a konflikty pri výkone povolania
(Peter Slovák)

Manažment bezpečnej manipulácie s imobilnými klientmi
(Mária Cibulová – Zuzana Bohatová –Martin Cibula)

Sociálno-ekonomické zmeny a problematické situácie sprevádzajúce starších ľudí v sociálnych službách
(Dagmar Štiavnická –Monika Mačkinová – Jana Keketiová – Marta Vaverčáková)

Dlhodobá sociálna starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb v Slovenskej republike
(Monika Mačkinová – Jana Keketiová – Marta Vaverčáková)

Adaptácia na starnutie a starobu
(Monika Stojáková)

Tyflokabinet jako efektivní sociální služba v pomoci zrakově postiženým spoluobčanům
(Jiří Tůma – Jan Steringa – Alena Tůmová)

Sociálny pracovník v zdravotníckom zariadení
(Monika Mačkinová – Jana Keketiová – Dagmar Štiavnická – Ján Masaryk)

Kalkulace ve zdravotnictví
(David Mareš)

Politika zamestnanosti SR – možnosti a limity
(Ján Machyniak)

Představení dobrovolnického programu a motivace zájemců o dobrovolnictví ve FNKV
(Martina Hasalíková –Barbora Housková)

Poradenství rodinným příslušníkům nemocných Alzheimerovou nemocí
(Martina Hasalíková)

Reedukácia žiakov z málopodnetného prostredia v reedukačných centrách
(Pavel Bryndzák – Zuzana Ondrušová – Jana Poláchová)

Význam denných stacionárov pre duševne chorých ľudí
(Katarína Letovancová)

Supervízia – efektívna stratégia kvality sociálnych služieb
(Tibor Roman)

Fenomém trvale udržitelného planetárního vývoje
(Jaromír Řezáč)

Alternatívne spôsoby propagácie a financovania neziskových organizácií
(Lukáš Pavelek – Peter Patyi – Dušan Legerský)

Editoři
Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Doc. PhDr. Karel Preuss, CSc.
© 2014 International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
ISBN 978-80-86877-70-9

PrílohaVeľkosť
Sborník_ervzass_2014.pdf3.05 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!