Bratislava hostila jedno z najzaujímavejšich európskych podujatí vo farmaceutickom priemysle European Pharma Law Convention 2012

jún 4 2012

25. a 26. apríla 2012 hotel Sheraton otvoril dvere podujatiu pod názvom “European Pharma Law Convention 2012”. Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto vedúcich pracovníkov z oblasti farmácie z celej Európy.

Organizátormi boli Slovenská spoločnosťou NuConsult v spolupráci so Slovenskou asociáciou farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj SAFS. Podujatie podporila aj celá EFPIA (Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií) sieťou národných asociácií farmaceutických výrobcov, vrátane priamej podpory z viac ako 10 krajín.

Pôvodná myšlienka bola vypracovaná v priebehu mnohých rozhovorov medzi vedúcimi partnermi NuConsult a farmaceutickými vedúcimi pracovníkmi zo Slovenska, Českej republiky, Bulharska, Poľska a ďalších krajín v roku 2009. Keďže bolo jasné, že priemysel cíti potrebu väčšieho pochopenia právnej povahy svojej činnosti a spôsoby právnej ochrany v dnešných rýchlo sa rozvíjajúcich a meniacich starých a nových trhoch, pôvodný program a témy boli konzultovane s odborníkmi, zástupcami globálnych právnických firiem.

Konečný program podujatia pozostával zo štyroch hlavných tém a každej bola venovaná vlastná sekcia:
1. Ceny a úhrady liečiv (Pricing & Reimbursement)
2. Hospodárska súťaž (Competition)
3. Reklama a informácie o liečivách (Advertisement and Information)
4. Dodržiavanie právnych predpisov (Compliance).

Sekcia Ceny a úhrada liečiv mala 4 rečníkov, medzi ktorými bol aj uznávaný európsky líder, expert v odvetví Richard Bergstrom, generálny riaditeľ EFPIA. Po privítaní všetkých hostí a delegátov konferencie predstavil ciele sekcie na tému 'Hlavné zásady a určenie maximálnych úhrad cien liekov v EÚ'. Jeho jedinečný štýl komunikácie s publikom a prezentácie svojej práce vytvorili pocit zdieľania rovnakých obáv a problémov v každodennej práci u všetkých účastníkov bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú. Sabine Voeglerová, odborníčka v oblasti stanovovania cien a úhrad predstavila najnovšiu prácu Gesundheit Österreich GmbH. Martin Višňanský, novovymenovaný predseda SAFS Slovensko hovoril o cenových stratégiách pre zahraničný obchod. Mark Molnar z Corvinus Univerzity v Budapešti (Institute of Management) predstavil svoje posledné výskumné práce na tému 'Úloha HTA a pravidla úhrad za liečivá'.

Sekcia Hospodárska súťaž prebiehala v popoludňajších hodinách prvého dňa podujatia. Blaž Višnar z DG Competition (Európska komisia) pre hospodársku súťaž, ktorý predstavil niekoľko prípadov, prípadových štúdií, konkrétnych údajov na tému 'obrátenej zmluvy vysporiadania platieb'. Melanie Thill-Tayara, partner v Norton Rose, poprednej právnickej spoločnosti v oblasti hospodárskej súťaže vo farmaceutickom priemysle vo svojej prezentácii spomenula regulačné postupy, ktoré sú legálne dostupné, a to 'užívanie patentových postupov“. Jej prezentácia sa stretla s pozitívnou odozvou zúčastnených delegátov.
K atraktivite sekcie a aj celého podujatia prispel aj Riho Tapfer z Estónskej Asociácie farmaceutických výrobcov a odborný program prvého dňa podujatia uzatvoril Michal Krejsta - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva jednej z najväčších distribučných spoločností na našom trhu. Pán Krejsta bol pozvaný na želanie registrovanych delegátov, aby predstavil svoju perspektívu v distribúcii liečiv. Jeho prezentácia sa vykreslila výzvam, stratégie a vzťahy medzi lekárňami, distribútormi a výrobcami. Detailne popísal pozíciu distribútora, vrátane benefitov a pridanej hodnoty, ktorá z tejto spolupráce vyplýva pre výrobcov.

Vo večerných hodinách diskusia na prezentované témy pokračovala v menej formálnom prostredí v reštaurácii na brehu Dunaja. Súčasťou spoločenského programu bola degustácia vín z Tokajskej oblasti.

Druhý deň pokračoval ďalšími dvoma témami.
Sekciu Reklama a informácie o liečivách otvoril Christofer Fjellner, člen Európskeho Parlamentu, autor správy 'Prístup pacientov k informáciám o liekoch'. Na jeho prezentáciu nadviazal John Chave, generálny tajomník PGEU. Venoval sa navrhovanej smernici EÚ o informáciách o liekoch.
V tejto sekcii sa prezentovali ešte Ruxandra Rogosca, nezávislá odborníčka z Rumunska a Oleksiy Bezhevets, partner v poprednej ukrajinskej právnickej aliancii so zameraním na farmaceuticky priemysel. Svojou prezentáciou priniesol nový pohľad na ruský a ukrajinský trh v oblasti farmácie.

V poslednej sekcii Dodržiavanie právnych predpisov sa predstavili Helga Biro, partner v Budapeštianskej kancelárii medzinárodnej právnickej spoločnosti a Nadia Cumanescu, regionálny líder pre trh EMEA, Turecko, Rusko a Rumunsku v poprednej farmaceutickej spoločnosti.

Po každej sekcii nasledovala otvorená diskusia, ktorá zodpovedala otázky, ktoré vyplynuli z prezentácií.

NuConsult a SAFS Slovensko ďakujú všetkým účastníkom za kvalitnú spätnú väzba a konštruktívne hodnotenia programu, ktoré budú základom pre ďalšie rokovania a budúce projekty.
Druhý ročník tohto podujatia pod názvom „2nd Annual Pharma Law Convention 2013“ je už v prípravnom procese.

Nu Consult
Viac informácií na stránke: NuConsult

EPLC Bratislava
EPLC Bratislava (1 of 14)
EPLC Bratislava (2 of 14)
EPLC Bratislava (5 of 14)
EPLC Bratislava (4 of 14)
EPLC Bratislava
EPLC Bratislava (7 of 14)
EPLC Bratislava (11 of 14)
EPLC Bratislava (9 of 14)
EPLC Bratislava (10 of 14)
EPLC Bratislava
EPLC Bratislava
EPLC Bratislava
EPLC Bratislava