Národné správy o detskej bezpečnosti 2012

máj 29 2012

Dňa 12. júna 2012 Európska aliancia pre bezpečnosť detí EuroSafe vydá Národné správy bezpečnosti detí pre viac ako 30 európskych krajín. Vydanie Národných správ podporí poslanec Európskeho parlamentu v Štrasburgu Malcolm Harbour, predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli.

Zverejnenie správ sa pripravuje súbežne v zúčastnených krajinách. Národné správy bezpečnosti detí a Profily krajín budú k dispozícii pre Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Škótsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Wales.
Pre 4 krajiny (Bulharsko, Chorvátsko, Slovensko a Rumunsko) bude Národná správa v roku 2012 prvou, ale pre 14 krajín bude ich treťou a pre 15 krajín bude ich druhou. To znamená, že v roku 2012 budeme schopní porovnať progres v 29. krajinách.

Národné správy a profily 2012 popisujú:

  • ako dobre je na tom krajina, čo sa týka bezpečnosti detí,
  • aké sú medzery v aktivitách v oblasti neúmyselných úrazov, ktorými je potrebné sa zaoberať,
  • ktoré osvedčené postupy by mali byť prijaté, aby sa zabránilo zraneniu a zachránilo sa viac životov detí.

Národné správy posudzujú rozsah bezpečnostných opatrení určených pre deti a dorast kontrolou, klasifikáciou prijatia, implementácie a presadzovania národných politík založených na dôkazoch zameraných na neúmyselné úrazy. 30+ sumárna správa (30+ country summary report card) poskytuje multikrajinný prehľad na uľahčenie plánovania na európskej úrovni, aby sa podporili snahy na národnej úrovni vrátane novej sekcie o nerovnostiach a bezpečnosti detí. Národné správy sú súčasťou aktivít pre benchmark a monitorovanie detských úrazov v rámci projektu TACTICS financovaného EÚ. Národné správy o detskej bezpečnosti boli ocenené Európsku cenou zdravia na Európskom zdravotníckom fóre Gastein 2011.

Národné správy zahŕňajú 12 tém.

9 oblastí bezpečnosti, ktoré sa týkajú detí a adolescentov:
Bezpečnosť pasažierov,
Bezpečnosť jazdy na motorových skútroch a mopedoch,
Bezpečnosť chodcov,
Bezpečnosť cyklistov,
Bezpečnosť pri vode / prevencia pred utopením,
Prevencia pádov,
Prevencia popálenín,
Prevencia otráv,
Prevencia udusenia

3 oblasti stratégie na podporu úsilia v bezpečnosti detí:
Vodcovstvo,
Infraštruktúra,
Kompetencie.

Viac informácií získate 12. júna 2012 na: www.childsafetyeurope.org

TACTICS financovanie a partnerstvo:
Koordinátorom projektu TACTICS je European Child Safety Alliance.
Partnermi projektu sú: European Commission, RoSPA, Maastricht University, Nordic School of Public Health, Dublin City University, Swansea University, European Public Health Alliance and Association, Schools for Health in Europe, European Transport Safety Council, UNICEF, World Health Organization (WHO) a národné partnerské organizácie v každej z participujúcich krajín (úplný zoznam zapojených organizácií je dostupný na www.childsafetyeurope.org).
Slovenskú republiku v projekte zastupuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.