Pomáhať žiť a zomierať, radovať sa a smútiť. Pre smútiacich rodičov (PDF)

máj 5 2014

Prvé vydanie, Detský hospic Plamienok, Bratislava 2005
© MUDr. Mária Jasenková a kol., Detský hospic Plamienok.

Milí rodičia, milí priatelia,

všetci túžime po radosti a zábleskoch šťastia. Bojujeme o ne vo chvíľach, keď sa strácajú. Smútime vždy, keď strácame, aby sme znovu mohli nájsť...

Rozhodla som sa napísať túto brožúrku, pretože verím v silu pomoci. Verím, že sa môžeme navzájom podporiť, poradiť si, učiť sa spolu niesť ťarchu bolesti. Verím, že pomoc ponúknutá v správnu chvíľu na správnom mieste môže priniesť veľa úľavy.

Dovolila som si písať časť textu v prvej osobe. Aj keď som smrť vlastného dieťaťa nezažila, prežila som v živote viackrát stratu, ktorá mi priniesla veľa bolesti. Smútila som, pocity a ťažkosti, ktoré nájdete v tejto brožúrke, sú mi blízke. Ale až stretávanie sa s Vami, smútiacimi rodičmi, ma priviedlo k hlbšiemu premýšľaniu o smútení.

Moja vďaka patrí v prvom rade Vám - rodičom a deťom. Učím sa a učila som sa najmä od Vás. Ďakujem vám za dôveru, odvahu a otvorenosť podeliť sa o svoju bolesť. Za cenné pripomienky vďačím aj zamestnancom a spolupracovníkom Detského hospicu Plamienok, najmä doc. MUDr. Veronike Lehotskej, CSc., MUDr. Martine Mikeskovej, Mgr. Lýdii Ileninovej, Mgr. Milanovi Bariakovi, Mgr. Vierke Bónovej, Ľudmile Adame a Mgr. Marcele Daubnerovej. Vážim si aj náklonnosť vedenia a kolegov Detskej onkologickej kliniky v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave na Kramároch, najmä doc. MUDr. Emílie Kaiserovej, CSc., a MUDr. Daniely Sejnovej, ktoré mi poskytli dostatok času a priestoru venovať sa problematike smútenia.

Nikto sa nestane v smútení odborníkom a pritom v živote smúti každý z nás.

Kiež by Vám aspoň jedna myšlienka tejto brožúrky priniesla inšpiráciu a trochu úľavy.

V Bratislave, 10. 2. 2005

Mária Jasenková
Obsah:

LÁSKA A SMÚTENIE

PRE RODIČOV, KTORÝCH ČAKÁ ROZLÚČKOVÝ RITUÁL

AKO SMÚTIME
Psychické ťažkosti
Telesné ťažkosti
Zmeny v správaní
Vzťahy s priateľmi, známymi, so širšou rodinou
Duchovné utrpenie

KTO/ČO MÔŽE V SMÚTENÍ POMÔCŤ ?
Pre smútiace matky
Pre smútiacich otcov
Pre tých, ktorí veria, že život sa smrťou nekončí
Ako prežiť výročia, sviatky, Vianoce

AKO VIEME, ŽE UŽ SME NA TOM LEPŠIE ?

POTREBUJEME ODBORNÚ POMOC ?
Kedy je dobré uvažovať o odbornej pomoci
Kde nájdeme odbornú pomoc
Lieky na upokojenie

SMÚTENIE DETÍ
Ako deti vnímajú smrť
Ako sa správať k smútiacim deťom

SMÚTENIE ADOLESCENTOV
Ako sa správať k smútiacim adolescentom
Kedy uvažovať o odbornej pomoci
SMÚTENIE STARÝCH RODIČOV
Ako môžete pomôcť svojim deťom

SMÚTENIE V PARTNERSKOM VZŤAHU
OKOLIE, PRIATELIA, ZNÁMI
DETSKÝ HOSPIC PLAMIENOK
Kráčame aj so smútiacimi rodinami

Prvé vydanie, Detský hospic Plamienok, Bratislava 2005
© MUDr. Mária Jasenková a kol.
Obálka a design © Mgr. Bc. Art. Monika Bajlová
Detský hospic Plamienok, Vajanského 3, 900 31 Stupava
www.plamienok.sk

PrílohaVeľkosť
Pomahat_zit_radovat_sa_a_smutit.pdf411.89 KB