Pozrieť sa na podporu družstiev i sociálnych podnikov do Gruzínska (Fotoreportáž)

sep 3 2018

Gruzínsko možno považovať za demokraciu krehkú práve pre jej zamrznuté konflikty s Južným Osetskom a Abcházskom. Tým pádom je tam vysoký počet vnútorne presídlených osôb (IDPs), na pomoc a podporu ktorých plynú do tejto krajiny Východného partnerstva značné prostriedky z balíka rozvojovej pomoci, resp. spolupráce EÚ a ďalších donorov. Aj vďaka Českej rozvojovej agentúre (ČRA) a slovenskej SAMRS sa tam realizujú prospešné projekty. Na niektoré z nich sa bola skupinka študentov a študentiek z Katedry rozvojových a environmentálnych štúdií z Olomouca pozrieť osobne. Vďaka podpore Českej rozvojovej agentúry navštívili vládne, mimovládne i nadvládne inštitúcie v hlavnom meste, ale i lokálne iniciatívy a konkrétnych príjimateľov pomoci na vidieku.

Mladých ľudí z Univerzity Palackého zaujímal proces budovania občianskej spoločnosti v Gruzínsku po vojne z roku 2008, možnosti jeho vstupu do EÚ, sloboda médií aj miera korupcie, podpora vnútorne presídlených ľudí, sociálneho podnikania a poľnohospodárskzch aktivít v rámci malých družstiev v tejto krajine. Celý deň strávili napríklad na projektoch zvyšovania zamestnanosti od Charity ČR v regióne Tušeti a tiež na poľnohospodárskych projektoch organizácie Člověk v tísni v okrese Terjola.

Terénna exkurzia, ako aj samotný projekt z oblasti globálneho rozvojového vzdelávania, je spolufinancovaná z prostriedkov Českej rozvojovej agentúry (ČRA).

Text a Foto: Katedra rozvojových a environmentálnych štúdií PřF UP v Olomouci
Terénna exkurzia do Gruzínska bola spolufinancovaná Českou rozvojovou agenturou (ČRA) v rámci projektu Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) PřF UP v Olomouci pod názvom „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“.

Prednaska o spracovani vlny - projekty Charity CR
Spracovanie vlny v regione Tuseti
Projekt Charity CR v Tusheti s podporou CRA - stroje na vlnu
Rozhovor s miestnymi farmarmi na gruzinskom vidieku
Spolocna foto studentov KRES a implementatorov projektu Charity CR v Tusheti
Projekt vyroby zmrzliny miestnym druzstvom - projekt CvT
Prednaska o vyrobe produktov z lokalnej vlny v Tuseti
Pestovanie v sklenikoch v Terjole - projekt CvT s podporou CRA
Podpora vinarstva v okrese Terjola - projekt CvT