Pripomeňme si Deň Afriky pozitívnymi príkladmi z terénu od členov Ambrely

máj 25 2020

Deň Afriky, v minulosti známy skôr ako Deň oslobodenia afrických krajín, je stanovený na dátum výročia založenia Africkej únie (25. mája 1963). Oslavuje sa nielen na africkom kontinente, ale po celom svete. Na Slovensku si tento deň pripomíname pozitívnymi príkladmi – projektmi rozvojovej spolupráce členských organizácií Ambrely.

Pri príležitosti Dňa Afriky generálny tajomník OSN, António Guterres, vo svojom posolstve uviedol, že pandémia koronavírusu môže výrazne spomaliť pokrok, ktorý by africkým krajinám umožnil naplniť ciele trvalo udržateľného rozvoja (tzv. SDGs), ako aj rozvojové ciele, stanovené v Agende Africkej únie.

Stále doležité slovenské sociálne a zdravotnícke projekty v KeniStále doležité slovenské sociálne a zdravotnícke projekty v Keni

Naviac sa tento rok mali konať v približne dvadsiatich afrických krajinách voľby. Tie však budú pravdepodobne kvôli pandémii koronavírusu odložené, čo môže mať podľa generálneho tajomníka OSN výrazné následky na stabilitu a mier v republikách.

Treba veriť, že politickí aktéri sa zapoja do rozumného a inkluzívneho politického dialógu s cieľom zmierniť predvolebné napätie a presadzovať demokratické praktiky.

Slovensko si vo svojej Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce na roky 2019–23 vytýčilo osem nových partnerských krajín z východnej Subsaharskej Afriky (konkrétne sú to: Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda). Podľa klasifikácie OSN patria medzi najmenej rozvinuté krajiny sveta a Slovensko v rámci ich podpory a pomoci uplatní skúsenosti, získané z doterajšej úspešnej rozvojovej spolupráce s Keňou. Práve tam členovia Ambrely realizovali už desiatky úspešných projektov.

Podpora remesiel v Keni organizáciou SAVIO cez kampaň Tehlička 2020Podpora remesiel v Keni organizáciou SAVIO cez kampaň Tehlička 2020

Slovenské mimovládne organizácie realizujú rozvojové projekty na africkom kontinente od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, pričom sa zameriavali najmä na zdravotníctvo, školstvo, rozvoj vidieka a poľnohospodárstvo. Ešte viac sa zintenzívnila slovenská rozvojová spolupráca v Afrike po roku 2003, keď vznikla Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Práve logo donora SlovakAid možno vidieť na mnohých úspešných zdravotníckych, poľnohospodárskych či vzdelávacích projektoch v Subsaharskej Afrike.

Rozvojová spolupráca člena Ambrely - Človeka v ohrození a SlovakAid značka v KeniRozvojová spolupráca člena Ambrely - Človeka v ohrození a SlovakAid značka v Keni

Aj v týchto dňoch sú členské organizácie Platformy rozvojových organizácií Ambrela prítomné na africkom kontinente, kde sa snažia svojou intervenciou napomôcť k zmierneniu šírenia koronavírusu a pomôcť v teréne – či už distribúciou potravinových balíčkov, dezinfekčných prostriedkov, rúšok alebo osvetových materiálov núdznym rodinám, poprípade sa snažia chorých priamo liečiť. Ide napríklad o členské organizácie, ako: Nadácia Integra v Keni a Etiópii, eRko takisto v Keni a Etiópii, VŠ sv. Alžbety v Keni a Lesothe, Slovenská katolícka charita v Rwande a Ugande, Človek v ohrození v Keni, SAVIO tiež v Keni, MAGNA v Južnom Sudáne a ďalšie).

Slovenské organizácie distribuujú potravinovú pomoc v KeniSlovenské organizácie distribuujú potravinovú pomoc v Keni

Hoci je viac medializovaná migrácia medzi kontinentmi, teda z Afriky do Európy, omnoho závažnejšia a početnejšia je práve tá vnútrokontinentálna – priamo na africkom kontinente. Aj preto i samotná Ambrela realizuje európsky projekt ‘Globálne ciele a migrácia’, v ktorom sa snaží cez konkrétne príbehy tvárí migrácie a rozvojové projekty svojich členov poukázať na príčiny nútenej migrácie, ako aj na riešenia, ktoré ju zmierňujú. Podporou pozitívnych príkladov z terénu od slovenských rozvojových organizácií si možno najlepšie pripomenúť dnešný Deň Afriky. Zažiť jedinečnú africkú kultúru tiež môžete z pohodlia svojho domova v trojdňovom online festivale z dielne člena Ambrely – organizáciu PDCS – už tento víkend v rámci podujatia 'Dni Afriky online'.

Text: Boba Markovič Baluchová,
Foto: archív členov Ambrely

www.ambrela.org

Dni Afriky Online 2020 z dielne PDCSDni Afriky Online 2020 z dielne PDCS