Osvetová kampaň Ambrely štartuje videom o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi

feb 7 2023

Platforma rozvojových organizácií Ambrela odštartovala vo februári osvetovú kampaň pre širokú verejnosť s názvom ‘Všetci sa máme čo učiť‘. Tentoraz sa však nezamerala na prezentáciu svojich aktivít v oblasti humanitárnej pomoci či rozvojovej spolupráci, ale formou série videí a diskusií predstaví podstatu a potrebu globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

„Globálne vzdelávanie umožňuje ľuďom kriticky reflektovať svet a svoje miesto v ňom; otvárať im oči, srdcia a mysle pre realitu sveta na miestnej aj globálnej úrovni,“ píše sa v novej Európskej deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorú začiatkom novembra prijali v Dubline vlády naprieč celou Európou, vrátane Slovenska. Čoskoro by mala byť aj u nás prijatá národná Stratégia globálneho vzdelávania, na ktorej príprave pracovala aj platforma rozvojových organizácií Ambrela, zastrešujúca 30 mimovládnych organizácií v SR. Práve jej členské a pozorovateľské organizácie, venujúce sa téme globálneho vzdelávania (GV), sa výrazne podieľali na pripomienkovaní tvorby danej stratégie a budú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich.

Februárová kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ by mala verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Bude pozostávať zo série videí, tematických diskusií a prrezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi, vytvorené v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve tento týždeň.

Koncept prvého videa s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Potrebovali sme kreatívne vyjadriť aktuálnu tému posledného roka – vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na začiatok vojny na Ukrajine a príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídenkýň na naše územie. Potrebujeme si neustále prízvukovať potrebu väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Všetci sa stále máme čo učiť – o nás samotných, o ľuďoch okolo nás aj o stále meniacom sa svete, v ktorom spolu koexistujeme.” Spomínané video si možno pozrieť tu: https://youtu.be/_rxPPNw40JI

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti so štartom tejto osvetovej kampane upozorňuje, že „s rastúcimi globálnymi výzvami v susedstve EÚ a Slovenska, a s ich čoraz väčším vplyvom na obyvateľstvo Slovenska, sa treba usilovať nielen o navyšovanie financií na zahraničnú pomoc SR, ale aj o zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o potrebe uvažovania o týchto výzvach v súvislostiach, čo je podstata globálneho vzdelávania. I preto Ambrela spustila kampaň v mesiaci, kedy si budeme ako susedný národ pripomínať smutné prvé výročie vojny na Ukrajine.”

V náväznosti na uvedenie prvého videa organizuje Ambrela dňa 15. februára o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi‘. Druhé kampaňové video k téme pribudne v druhej polovici februára.

O platforme Ambrela:
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Od minulého roku realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť‘ je jedným z výstupov tohto projektu a zahŕňa spomínané videá, tematické diskusie a prezentácie profilov vzdelávacích organizácií Ambrely. Viac na: www.eduglobe.ambrela.org.

Text a foto: Ambrela.org