Správa AidWatch: Kríza na Ukrajine naplno odhalila slabiny zahraničnej pomoci SR

nov 30 2022

(Platforma Ambrela hodnotí v správe AidWatch systém oficiálnej rozvojovej spolupráce SR)

Keby SR do oficiálnej rozvojovej spolupráce nezapočítala sumu 9,42 mil. eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19, bola by hodnota zahraničnej pomoci SR v minulom roku ešte nižšia ako v roku 2020. Správa občianskej spoločnosti AidWatch z dielne platformy Ambrela ukazuje, ako sa rok 2021 v systéme oficiálnej rozvojovej spolupráce SR niesol v duchu nevyužitých príležitostí. Jej závery následne podčiarkla humanitárna kríza v dôsledku vojny na Ukrajine.

AidWatch je správa Platformy rozvojových organizácií – Ambrela, ktorá opisuje a hodnotí systém rozvojovej spolupráce – ODA SR (z angličtiny Official development assistance) vrátane jeho procesov, míľnikov, ale aj stanovených a dosiahnutých cieľov v roku 2021. Ponúka tak kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti.

SR dlhodobo nenapĺňa svoj medzinárodný záväzok

V roku 2021 vynaložila SR na rozvojovú spoluprácu 131 mil. eur. Do zahraničnej pomoci nesystémovo započítala aj sumu 9,42 mil. eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19. Bez tejto sumy by bola nominálna hodnota pomoci SR dokonca nižšia ako v roku 2020. SR sa tak opäť nepriblížila k svojmu medzinárodnému záväzku vynaložiť na rozvojovú spoluprácu finančné prostriedky vo výške 0,33 % hrubého národného dôchodku do roku 2030 – do jeho naplnenia chýbalo 190 mil. eur. Na to, aby dosiahla tento záväzok, by musela ročne kontinuálne zvyšovať rozvojovú spoluprácu o cca 45 mil. eur.

Výkonný tajomník Ambrely a autor reportu AidWatch, Daniel Kaba, naviac upozorňuje, že „skutočná bilaterálna / dvojstranná pomoc, ktorú mala SR plne v réžii (po odpočítaní príspevkov do medzinárodných organizácií), a vďaka ktorej mohli slovenské subjekty realizovať svoje rozvojové projekty, sa rovnala čiastke 17,3 mil. eur. Nakoľko jej objem nerastie, výrazne to ovplyvňuje kapacity aktérov v realizácii rozvojovej spolupráce vo svete. Spolu s rapídne rastúcou infláciou hrozí, že reálny dosah zahraničnej pomoci pod značkou SlovakAid v partnerských krajinách bude čoraz nižší.“

Vojna na Ukrajine potvrdila potrebu humanitárnej stratégie SR

Hoci sa AidWatch primárne venuje hodnoteniu rozvojovej spolupráce SR za rok 2021, nebolo možné v správe opomenúť humanitárnu krízu na Ukrajine po jej napadnutí Ruskom vo februári 2022. Táto kríza tiež nastavila zrkadlo systému humanitárnej pomoci SR a obnažila problematické miesta v spolupráci medzi štátom a občianskou spoločnosťou.
Šéf Ambrely, Daniel Kaba, vysvetľuje, že popri nízkej alokácii bola reakcia štátu pri poskytovaní humanitárnej pomoci priamo na Ukrajine pomalá: „Humanitárna výzva na predkladanie projektov pomoci Ukrajine bola vyhlásená až 3 mesiace po začiatku vojny a samotná implementácia začala po 5 mesiacoch trvania vojny. SR potrebuje vhodný nástroj na implementáciu humanitárnych projektov a tvorbe národnej humanitárnej stratégie sa už jednoducho nemožno vyhnúť.“
Hoci celková komunikácia medzi občianskou spoločnosťou a ministerstvom zahraničia je relatívne otvorená, dosť výziev a príležitostí na posilnenie spolupráce ostalo nevyužitých. Aj preto správa Aidwatch obsahuje: prehľadný semafor na monitorovanie napĺňania vybraných odporúčaní Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC) zo strany SR a aj odporúčania pre oblasť kvality oficiálnej rozvojovej spolupráce, ako aj vykazovania oficiálnej rozvojovej spolupráce a jej objemu. Platforma Ambrela odporúča: navýšiť rozpočet na zahraničnú pomoc v roku 2024 na 0,21 % HND; systematicky prepojiť bilaterálnu a multilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR s inštitúciami EÚ; a prijať riešenia na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie na slovenských aktérov rozvojovej spolupráce a účinok ich intervencií vo svete. Stiahnuť a začítať sa do správy AidWatch z dielne Ambrely možno na webe Ambrely alebo priamo tu: https://ambrela.org/wp-content/uploads/2022/11/Ambrela_report_Aidwatch_z...

O platforme Ambrela ako tvorcovi reportu AidWatch:
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela združuje a zastupuje záujmy 29 významných slovenských organizácií (prevažne mimovládnych), ktoré pôsobia v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci alebo globálneho vzdelávania. Medzi jej hlavné piliere patrí advokačná činnosť, budovanie kapacít členských organizácií a verejná informovanosť o globálnych výzvach aj potrebe solidarity s núdznymi. Ambrela je tiež zakladajúcim členom Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (CONCORD Europe) a spolupodieľa sa tak na presadzovaní záujmov rozvojovej spolupráce a napĺňaní Globálnych cieľov Agendy 2030 aj na úrovni Európskej únie. Správa AidWatch bola vypracovaná na základe konzultácií s členmi a pozorovateľmi Ambrely.

Text a foto: Ambrela
www.ambrela.org

Objem ODA SR v obdobi 2013 2021
Bilateralna vs multilateralna ODA SR v obdobi 2013 2021
Ukazka rozvojoveho projektu s podporou SlovakAid v Keni