Alarmujúce čísla: na prevenciu rakoviny prostaty chodí menej než 6% poistencov

nov 4 2022

Október, mesiac venovaný prevencii rakoviny prsníka skončil, ale pozornosť prevencii by sme mali venovať počas celého roka. Na osvetové kampane o rakovine prsníka počas ružového októbra plynule nadväzuje novembrový mesiac prevencie rakoviny prostaty. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje na fakt, že účasť mužov na preventívnej prehliadke u urológa je alarmujúco nízka.

Prehliadky u urológa absolvovalo tento rok len 5,5% poistencov. Na túto bezplatnú preventívnu prehliadku má podľa zákona nárok každý muž od 50 rokov a to raz za tri roky. Poistenci Union ZP ju majú v rámci benefitu možnosť absolvovať už od 40 rokov v dvojročnom intervale. Z celkového počtu 58 339 poistencov v uvedenom veku ich však k urológovi prišlo tento rok len 3 211 a znepokojujúco nízka návštevnosť sa týkala aj predošlých rokov:

2022 2021 2020 2019
5,5% 5,5% 4,3% 5,3%

Urologické vyšetrenie pozostáva z palpačného vyšetrenia prostaty a merania jej objemu ultrazvukom, rozboru moču a krvi, zhodnotenia stavu močového mechúra a obličiek, a uroflowmetrie, čo je neinvazívne meranie prietoku moču. Na základe toho lekár vyplní dotazník a získa tzv. IPSS skóre, ktoré číselne stanoví stupeň ťažkostí pacienta.

„Na podporu zvýšenia účasti mužov na urologickej preventívnej prehliadky sme urobili viacero opatrení. Okrem posielania pripomienky cez SMS informujeme poistencov od 40 rokov aj o možnosti absolvovať odber na PSA vyšetrenie u všeobecného lekára. Umožňujeme to ako jediná poisťovňa a veríme, že všeobecní lekári ľahšie presvedčia mužov, aby absolvovali urologickú preventívnu prehliadku, keď už budú mať výsledky PSA vyšetrenia v ruke,“ vysvetľuje riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia Elena Májeková.

Okrem toho môžu poistenci Unionu v rámci preventívnej urologickej prehliadky požiadať urológa o indikáciu špecifického markera p2PSA, ktorý má vyššiu senzitivitu ako bežný PSA test a vďaka ktorému je možné vypočítať Index zdravej prostaty (PHI). Ide o komplexné vyšetrenie prostaty, ktoré sa skladá z vyšetrení p2PSA, PSA a free PSA. Union uhrádza všetky vyšetrenia, ktoré sú súčasťou tohto „balíku“. PHI sa vypočíta z analýzy uvedených troch parametrov a umožňuje určiť riziko výskytu rakoviny prostaty príp. potrebu biopsie prostaty.

„Keďže návštevnosť preventívnych prehliadok u všeobecného lekára je vyššia než pri urologických prehliadkach, veríme, že naši poistenci využijú aspoň možnosť PSA vyšetrenia u svojho lekára, čo nepredstavuje až takú psychologickú bariéru a urobia tak prvý krok smerom k prevencii rakoviny prostaty,“ dodáva hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Čo je PSA a free PSA?

Prostatický špecifický antigén (PSA) produkujú bunky prostaty, ale za normálnych podmienok sa do krvi dostáva iba jeho nepatrné množstvo. Vo zvýšenej miere ho produkujú nádorové bunky prostaty. Existujú súbežne dve formy PSA - voľná a viazaná. V prípade zvýšenej koncentrácie PSA v krvi sa stanovuje ich pomer. Ak je nižší ako 25%, riziko rakoviny prostaty je vyššie.

Zdroj: Union zdravotná poisťovňa, a.s.