Koronavírus a aktivity členských organizácií strešnej Ambrely

mar 27 2020

Veľká časť členských a pozorovateľských organizácií Ambrely vykonáva svoju prácu v tzv. nízkopríjmových krajinách Globálneho Juhu – to je ich pole pôsobnosti, tam smeruje ich expertíza, skúsenosti a pomoc. Momentálne však svoju pozornosť obracajú aj smerom ku zraniteľným skupinám obyvateľstva na Slovensku. Príklady ich aktivít prinášajú nádej a povzbudenie, že epidémiu koronavírusu spoločne zvládneme.

Platforma rozvojových organizácii – Ambrela už 30 rokov pôsobí v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Jej členské organizácie pôsobia dlhodobo v tzv. rozvojových krajinách, kde reprezentujú značku SlovakAid a dobré meno SR. Dosiaľ slovenské organizácie pomohli miliónom ľudí po celom svete. V týchto dňoch však mobilizujú svoje kapacity a prostriedky, aby poskytli svoju expertízu, pomoc a podporu v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu, ako aj zvládnuť seba-izoláciu, domáce vzdelávanie detí či prácu z domu vo svojich príbytkoch. Tu sú príklady ich aktivít.

Adra na KramárochAdra na Kramároch

I. PODPORA SLUŽIEB, SÚVISIACICH S KARANTÉNOU OBYVATEĽSTVA

ADRA SLOVENSKO poskytuje logistickú podporu pre Kliniku infektológie UNB v Bratislave na Kramároch pri zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov a pacientiek, podozrivých na COVID-19. ADRA zabezpečila kontajner – ordináciu pre prvý kontakt, evidenciu a selekciu potenciálnych pacientov a pacientiek, externú čakáreň, mobilné toalety, nádoby na toxický odpad a ďalšie potrebné technické zázemie. Zároveň potrebuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na plynujý chod akcie v teréne. Možno sa prihlásiť na: office@adra.sk.

Ďalšia naša členská organizácia, MAGNA, počas svojej existencie pomáhala už pri mnohých epidémiách rozličných chorôb v krajinách, postihnutých humanitárnou krízou. Teraz však poskytla takmer 1.200 špeciálnych ochranných masiek doma - personálu Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Ochranné prostriedky na prevenciu nakazenia koronavírusom vyčlenila zo svojich projektov v zahraničí, pričom Národnému ústavu poskytne aj špecializovaný lekársky stan využiteľný pri urgentných situáciách na na triedenie pacientov ešte pred vstupom do nemocnice. Viac info tu.

ADRA tím pomáha nemocnici na KramárochADRA tím pomáha nemocnici na Kramároch

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety hľadá medzi svojimi študentmi, študentkami a absolventmi, absolventkami psychológov, sociálnych pracovníkov, verejných zdravotníkov a laborantov, aby tak pomohla Úradu hlavného hygienika pri prevádzke telefonických liniek, zabezpečujúcich poučenie ľudí s príznakmi podozrivými z ochorenia COVID-19. Tiež zabezpečí ľudí so špecializáciou laboratórne vyšetrovacie metódy na diagnostiku COVID-19 v mobilných a iných laboratóriach. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa môžu hlásiť na stránke www.seu.sk. Takisto rektor školy, Prof. Vladimír Krčméry, sa snaží v rozhovoroch tému vysvetliť, ako aj predstaviť formy prevencie v snahe predísť panike, šíreniu strachu a neprávd.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (SKCH) realizuje roznos potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení pre starších, sociálne slabších. Zároveň presunula niektorých klientov a klientky denných stacionárov v horšom zdravotnom stave do pobytových zariadení. Viac info tu.

Charita distribuuje rúška senioromCharita distribuuje rúška seniorom

II. PRÁCA V TERÉNE S VYLÚČENÝMI KOMUNITAMI

V každom kúte Slovenska už pociťujeme šírenie koronavírusu. Doteraz sme počúvali o najviac ohrozených skupinách obyvateľstva – senioroch a ľuďoch s poruchami imunity. Menej sa už hovorí o ohrození rodín, ktoré žijú na okraji spoločnosti. Naša členská organizácia Človek v ohrození intenzívne pracuje na tom, aby s desiatkami ďalších (expertov, partnerov či dobrovoľníkov) pomohla ľuďom vo vylúčených komunitách sa čo najlepšie pred koronavírusom chrániť a ďalej ho nešíriť. Človek v ohrození preto koordinuje pracovnú skupinu pre marginalizované rómske komunity (cca 266 členov a členiek) a robí prieskum potrieb v týchto komunitách v spolupráci s organizáciou Zdravé komunity. Snaží sa vybaviť ochrannými prostriedkami, spustiť telefonické linky pre klientov a klientky, ako aj online psychologickú podporu a mentoring pre ľudí v teréne. Viac info tu.

Slovenský Červený kríž spojazdnil stránku k téme, ako aj výzvu pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Viac infotu. Tiež zdieľa návody na správne šitie ochranných rúšok doma.

III. MENTÁLNA HYGIENA, VÝCHOVA V RODINE

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z farských charít spolu s tímom Slovenskej katolíckej charity (SKCH) ručne pripravili stovky rúšok pre kolegov a kolegyne v teréne i v kanceláriách, ďalej pre seniorov, seniorky a ďalších klientov, klientky, využívajúcich služby Charity. Zároveň títo dobrovoľníci a dobrovoľníčky v mnohých miestach SR organizujú donášku potravín a liekov pre seniorov a seniorky. Cez online médiá sprístupňujú cvičenia pre starších ľudí alebo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karanténe.

eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pripravilo pre svojich nasledovníkov a nasledovníčky stretká online, leták na tému Digitálneho auditu, ako aj aktivitu: Čítanie pri čaji. Tiež ponúka tvorivé námety a zmysluplné online tipy MINIdigi pre rodiny s deťmi na každý deň. Viac info tu.

Unicef Slovensko radí rodičom i deťomUnicef Slovensko radí rodičom i deťom

Tím UNICEF Slovensko preložil a zdieľa sériu informačných materiálov z medzinárodnej siete UNICEF. Tu sa dozviete: čo by ste o koronavíruse vedieť ako rodičia. Tu môžete získať cenné rady, ako hovoriť o víruse a ochorené s deťmi. Tu nasledujte opatrenia proti koronavírusu, ktoré treba dodržovať na školách. UNICEF chce tiež zdieľať odporúčania na aktivity pre deti. Do pozornosti nateraz dáva príručky: pre deti v predškolskom veku tu, pre žiakov a žiačky základných škôl tu a pre študentov a študentky stredných škôl tu.

IV. OSVETA, ONLINE VZDELÁVANIE A UČENIE DOMA

Keďže sa v rámci preventívnych opatrení zatvorili školy, v izoláciu sú rodičia s deťmi, pedagogický personál prerušil výučbu, vzdelávať (sa) treba ďalej doma a inak. Preto sa oddelenie Globálneho vzdelávania našej členskej organizácie ČvO: Človek v ohrození Človek v ohrození rozhodlo, že bude aktívnejšie komunikovať svoje vzdelávacie materiály. Možno sa z nich inšpirovať, niečo nové naučiť, aj využiť pri výučbe na diaľku, prípadne po návrate do školy. V ČvO majú veľké množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré zapadajú do štátnych vzdelávacích programov (v predmetoch Matematika, Geografia, Etická výchova, História atď.). Viac tu.

Ak ste momentálne zodpovední za vzdelávanie v čase preventívnych opatrení, dokumentárne filmy z ponuky festivalu Jeden svet a metodicko-informačné materiály vám pomôžu pripraviť jednoduché aktivity pred premietaním filmu a po ňom. Nezabudnite: reflexia po filme je podstatná časť vzdelávacieho procesu. Momentálne si s rodinou môžete pozrieť tieto dokumentárne filmy: Ďakujeme za dážď; Domáci zápas; #Sleduj Ma; Aktivistka; Bojovníčka s nenávisťou; Čo dokáže lož. Viac o filmoch a možnosti stiahnutia tu.

Rozmýšľate, ako doma počas izolácie rozumne zabaviť svoje deti (a seba tiež)? Pre tie staršie ponúka naša členská organizácia CEEV Živica výborný e-learning na témy zo Sokratovho inštitútu, kde sa naučia viac o globálnych súvislostiach, alternatívach v poľnohospodárstve či etike médií. Spustiť ho môžete tu.

Nadácia Pontis ponúka výber viacerých vzdelávacích služieb, ktoré umožňujú deťom vzdelávať sa ľahko a jednoducho doma. Takisto ponúka školenia pre učiteľov, učiteľky a vyučujúcich, aby efektívne dokázali vzdelávať z domu online. Viac info tu.

Ďalšia členská organizácia Ambrely: PDCS si pre verejnosť pripravila lunchseminár na tému „Ako robiť porady a rozhodovať online“. Po vstupoch Dušana Ondruška, Kaji Mikovej a Petra Guštafíka bude nasledovať voľná diskusia najmä na témy: Aká je odporúčaná štruktúra pre online porady; Na čo sa hodia jednotlivé nástroje pre online diskusiu; Ako robiť zápisy a záznamy diskusie alebo kolektívnych rozhodnutí. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa tohto eventu, prihláška je tu.

Výčet všetkých aktivít organizácií Ambrely bude pravidelne aktualizovaný tu: https://ambrela.org/spravy/koronavirus-a-aktivity-clenov-i-pozorovatelov...

Author: PhDr. et RNDr. Božena Markovič Baluchová, PhD.
www.ambrela.org

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!