Zborník Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v SR (PDF, 2014)

mar 4 2015

HETTEŠ, M. – GEJZA, A. – HLINKOVÁ, A. 2014. Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety. 169 s. ISBN 978-80-8132-129-0

Konferencia Klubu absolventov VŠZaSP sv. Alžbety ,,Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v SR“, sa konala 22.11.2014 v Košiciach.

Obsah

1. Správa o činnosti klubu absolventov ALUMNI Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Beáta Áčová

2. Kvalita života občana je výsledkom rozvoja spoločnosti
Alena Grondžák Pechová

3. Osobnostný a sociálny rozvoj poskytujúci zvyšovanie kvality sociálneho života seniorov
Dagmar Štiavnická, Radoslav Tóth

4. Aplikácia pracovnej terapie v Harmónii n. o. Prievidza
Emília Čavojská

5. Koncepcia riešenia rómskej problematiky v európskom kontexte
Gejza Adam

6. Systém manažérstva kvality ako nástroj zlepšovania kvality života prijímateľov sociálnej služby v zariadení subsidium
Ingrid Ferenčíková

7. Rodinné prostredie ako výrazný faktor ovplyvňujúci edukáciu žiakov nultých ročníkov
Jaroslav Ivančo, Peter Vansač, Gejza Adam

8. Štandardizácia sociálnych služieb a ich vplyv na kvalitu života
Martina Pavlová, Martina Oravcová, Štefánia Telepjanová

9. Kvalita sociálneho života klientov odkázaných na opatrovateľskú službu
Michaela Bevelagua

10. Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) a jej význam pre sociálnu prácu
Miloslav Hetteš

11. Šikanovanie na školách ako sociálny problém
Miloš Onofrej

12. Empatia a nie projekcia vo vzťahoch a riadení
Peter Slovák

13. Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v detských domovoch
Silvia Vadkertiová

14. Kvalita života prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb
Tímea Laššáková

15. Sociálne služby a marketing – áno či nie?
Tomáš Hudák

16. Manažment zariadení sociálnych služieb
Viktória Šušňáková

17. Terénna sociálna práca na slovensku od roku 2002 po súčasnosť
Ž. Kollárová, L. Andrejiová

18. Záverečné slovo
Beáta Áčová


Názov: Sociálny rozvoj s akcentom na zvyšovanie kvality sociálneho života v Slovenskej republike
Editori: Miloslav Hetteš, Gejza Adam, Andrea Hlinková
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2014
Počet strán: 169
ISBN 978-80-8132-129-0
EAN 9788081321290

PrílohaVeľkosť
KonferenciaSocialnyRovzojSakcentomNaZvysovanieKvality.pdf3.23 MB