Zborník príspevkov Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov, Ružomberok, 2014 (PDF)

aug 10 2014

Zborník v PDF z 5. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 29. 5. 2014 v Ružomberku.
Zostavovatelia: doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.,
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.

OBSAH

ÚVN SNP Ružomberok – FN jej historický vývoj a súčasný stav
Darmošová R., Filická J., Magerčiaková M.

Hodnotiace techniky ošetrovateľskej praxi
Kadučáková H., Šenkárová Z.

Domowa wentylacja mechaniczna- specyfika opieki pielęgniarskiej
Dębska G., Zięba M., Krokosz R.

Identifikácia edukačných potrieb pacienta a jeho rodiny
Magerčiaková M., Darmošová R., Zrubáková K.

Primárna prevencia osteoporózy u žien
Hudáková Z., Novysedláková M., Srpoňová M.

Prekonanie osamelosti človeka fenoménom zmyslu života
Ondrášik Ivan

Prevencia vzniku dekubitov v intenzívnej starostlivosti
Doktorová G., Boroňová J.

Surveillance nozokomialnych nákaz ÚVN SNP Ružomberok
Nemethová H., Ondrejka J., Zakuťanská S.

Farmakoterapia seniorov a jej problémy v Slovenskej a Českej republike

Zrubáková K., Magerčiaková M., Teperová M.

Nowe trendy w monitoringu zakażeń szpitalnych
Truczka K., Jarosińska A.

Postery

Mentoring studentů v krajské nemocnici T. BATI ve Zlíně
Krátká A., Mihalová Z.

Ošetrovateľská diagnóza v klinickej praxi
Novysedláková M., Hudáková Z.


Názov : Zborník z 5. medzinárodnej konferencie
Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov
Recenzenti : dr n. Med. Wioletta Ławska
PhDr. Mária Lehotská, PhD.
PhDr. Michaela Vicaňová, PhD.
PhDr. Marcela Ižová, PhD.
doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.
Redakcia: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Vydalo : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Počet strán : 110
Náklad : 60 výtlačkov
Vydanie : prvé
Formát : A 4
Vydané : 2014
ISBN 978-80-561-0137-7

PrílohaVeľkosť
Nove-trendy-vo-vzdelavani-a-praxi-zdrav-prac-2014.pdf2.71 MB