Radkin Honzák: Trocha osvěty k současné situaci

mar 18 2020

Tenhle text píšu s představou, že lepší znalost charakteru nebezpečí, kterému jest nám čelit, snižuje míru nejistoty a tím také míru strachu. Věda je někdy nelogická. Viry prý nejsou živé, ačkoliv se úspěšně rozmnožují (=replikují), protože k tomu potřebují živé buňky. Toxoplasma potřebuje ke svému vývoji kočku, a nikdo neřekne, že není živá. Viry jsou tedy malí ne-tvorové, kteří přicházejí do živých organismů s cílem se namnožit co nejvíc. Živé organismy na jejich počínání reagují různě. Například v našem střevním mikrobiomu žije celá řada virů, aniž by nám škodila a některé nám pomáhají. Dokud se člověk nevydělil řadou hygienických opatření z kontaktu s živou přírodou, proběhla celá řada infekcí ve věku, kdy člověku neublížily. Například před stoletím prodělala většina dětí nákazu polioviry, tedy viry dětské obrny, v časném věku a nemoc proběhla jako několikadenní průjem a dítě bylo imunizováno. Podobné to bylo se žloutenkou typu A. Pak se pitná voda začala pečlivě čistit a infekce s horšími následky se dostavily až v pozdějším věku. Ilustrácia: Radkin HonzákIlustrácia: Radkin Honzák Nové viry, které přicházejí, mají v těle různý osud a tělo funguje jinak. Například virus žloutenky typu C, známý především z injekčních aplikací drog, potřebuje ke svému množení jaterní buňku. On sám ji nepoškodí – škoda vzniká až tím, jak se organismus nešikovně brání a tak se mu místo viru daří ničit vlastní tkáň. Naproti tomu koronavirus, který tu teď běhá, ničí tkáň v plicních sklípcích přímo. a tím vyvolává různě závažné zhoršení příjmu kyslíku v plicích. Navíc koronavirus může vyvolat všeobecný imunitní poplach, kdy systém reaguje přehnaně a způsobí obraz sepse. Buňky totiž také vysílají svoje signály a také uvnitř našeho organismu může vypuknout něco jako panika. Nakažený člověk prochází napřed stadiem, kdy se virus replikuje a kdy obtíže nemusí být nijak výrazné. Je to především suchý kašel a teploty. Pak následuje fáze imunitní odpovědi, která je různě bouřlivá. Z toho plyne, že všechna antivirózní léčba by měla začít hned, protože tam mohou tyhle prostředky (vitamin C, cibule, česnek, zázvor, protizánětlivé léčebné přípravky) zasáhnout účinněji. Podstatné je vyhnout se viru. Karanténní opatření nejsou buzerace. Je to zoufalá snaha zastavit šíření viru, které vláda dokonale podcenila. Nejsme mocichtiví pitomci, jsme rozumní lidé. Chovejme se tedy rozumně. Neriskujme. A taky neblázněme. Ono pobýt nějaký čas sám se sebou by člověk měl. Neberte pobyt doma jako vězení, ale jako ty sladké chvíle, kdy jsme se ulili ze školy a mohli si dělat to, na co jindy nebyl čas. Namalujme si své příšery a pak je roztrhejme! Vypišme se ze stresu. Vzpomeňte na kreativitu generací z roku 1968, když sem vtrhli okupanti; to bylo nápadů!!! Zdecimujte virus humorem. MUDr. Radkin Honzákpsychiatr Blog autora: http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php