Zborník z konferencie Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život, Bratislava, 2015 (PDF)

jan 22 2016

HETTEŠ, M. – MATEJOVIČOVÁ, R. – ŠKORECOVÁ, O. 2015. Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety. 155 s. ISBN 978-80-8132-147-4
Konferencia sa konala 14. novembra 2015 v Bratislave. Jej organizátormi boli Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, Bratislava, n. o. a Klub absolventov (Alumni) VŠZSP sv. Alžbety.

Obsah

1. Správa o činnosti Klubu absolventov VŠZSP sv. Alžbety (Beáta Áčová)
2. Systém práce s klientom a jeho rodinou v Diagnostickom centre Bratislava – Záhorská Bystrica (Pavel Bryndzák, Jana Poláchová)
3. Sociálna práca a problémy dneška (Miloslav Hetteš)
4. Dôsledky domáceho násilia (Ingrid Ferenčíková)
5. Alkoholizmus v rodine ako sociálny problém (Alena Grondžák Pechová)
6. Kriminalita mládeže (Zuzana Wirtz)
7. Chudoba z pohľadu Antona Srholca (Milica Páleniková)
8. Sociálno-patologické javy v spoločnosti – bezdomovectvo (Dagmar Štiavnická)
9. Sociálno-patologické javy v inštitúciách vo vzťahu k seniorom (Michaela Bevelagua)
10. Sociálno-patologické javy (Tibor Alló)
11. Agresivita jako reakce na frustraci (Veronika Funtová)
12. Sociálno-patologické javy rodín detí umiestnených v detských domovoch (Silvia Vadkertiová)
13. Sociálno-patologické javy – návykové látky, prostredie školy (Peter Hasa)
14. Stres a relaxačné techniky v liečbe závislostí (Nikola Matejovičová, Denisa Húšková)
15. Kolízie detí s poruchami učenia v sociálnych vzťahoch (Adriana Šidíková)
16. Mediácia ako jedna z foriem prevencie sociálno-patologických dôsledkov rozvodu (Oľga Jarošová) 81
17. Násilie ako sociálno-patologický jav vyskytujúci sa v rodinnom prostredí (Timea Laššáková)
18. Bezdomovectvo a sociálna práca na Slovensku (Imrich Bariak)
19. Sociálno-patologické javy u seniorov (Martina Pavlová, Štefánia Telepjanová)
20. Umenie terapie (Jaroslava Malček)
21. James F. T. Bugental a H. G. Koenig v štúdiách náboženského kultu ako sociálne oporného salutora pri zvládaní stresu – jedného zo spúšťačov patologických sociálnych javov. Námietky prof. Thomasa S. Szasza (Tomáš Muszka)
22. Hľadanie dobra u adolescentov alebo prevencia agresívneho správania (Peter Slovák)
23. Alkoholizmus a bezdomovectvo (Mária Tlacháčová)
24. Xenofóbia – patologicky nebezpečný jav pre demokratickú spoločnosť (Ivana Vršanská)
25. Vplyv masmédií na výchovu v rodine (Agnesa Paráková)
26. Žena a domáce násilie (Renáta Matejovičová)
27. Diabetes mellitus a sociálno-patologické javy u školákov a dospievajúcich (Andrea Bukovská)
28. Sociálny pracovník ako súčasť multidisciplinárneho tímu pri odhaľovaní a prevencii násilia na senioroch (Jana Vallová, Szilvia Buzalová)
29. Nástroje prevencie závislostí (Denisa Húšková, Nikola Matejovičová)
30. Závery konferencie a budúca činnosť Alumni klubu (Beáta Áčová)


Názov: Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život
Editori: Miloslav Hetteš, Renáta Matejovičová, Oľga Škorecová Text prešiel jazykovou korektúrou
Recenzenti: prof. PhDr. Mrázová Alžbeta, PhD., MPH (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave)
doc. PaedDr. et PhDr. Pavol Tománek, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave)
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2015
Počet strán: 168
ISBN: 978-80-8132-147-4
EAN: 9788081321474

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Alumnii_2015.pdf3.65 MB