Týden sociálních služeb ČR vyvrcholil opět největším kongresem poskytovatelů sociálních služeb ČR

okt 12 2021

Tradiční Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který se letos uskutečnil v termínu 4.–10. října, byl úspěšně zakončen. Během uplynulého týdne proběhly po celé České republice konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. I když byly poslední dva roky ovlivněny pandemickou situací v České republice, zařízení přesto pro zájemce připravila zajímavý program, který koronaviru přizpůsobila.

Vyhlášení ceny APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službámVyhlášení ceny APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám

Hlavní událostí celého Týdne sociálních služeb byl dvoudenní XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartoval ve čtvrtek 7. října v Táboře. V rámci čtvrtečního bohatého programu, kterého se zúčastnilo více než 700 lidí, vystoupili například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, senátor PČR Jaroslav Větrovský, poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jan Bauer, zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková či herečka Lilian Malkina.

Dopoledního programu se zúčastnil i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, který spolu s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým představili a vyhlásili CENU INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Tu vyhlašuje a organizuje Asociace spolu s 13 kraji České republiky (hl. městem Praha, Středočeským, Jihočeským, Plzeňským, Ústeckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Jihomoravským, Olomouckým, Zlínským, Karlovarským, Moravskoslezským krajem a Krajem Vysočina). Cílem CENY INOVACE je ocenit nejlepší řešení a příklady dobré praxe v České republice, a to na úrovni krajů a poskytovatelů sociálních služeb. Páteční kongresový program byl rozdělen do odborných sekcí, a to sekce ekonomicko-provozní, sociální a zdravotní.

V průběhu galavečera, jenž byl předělem dvou kongresových dní, byly slavnostně předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách (certifikát obdrželo 14 zařízení sociálních služeb), diplomy Certifikovaný manažer v sociálních službách a první certifikáty Umíme to s Demencí třem organizacím za systematické vzdělávání zaměstnanců. Udělena byla i Cena APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám, kterou v tomto roce obdržel Vladimír Hort, právník a lektor APSS ČR a člen redakční rady časopisu Sociální služby.

Podrobnější informace o celém Týdnu sociálních služeb najdete na FB APSS ČR (facebook.com/Socialnisluzby) a v listopadovém čísle časopisu Sociální služby. Informace o vyhlášené CENĚ INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH získáte na webu Asociace: https://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/

Zdroj: APSS ČR
https://www.apsscr.cz/