Pedagogika

Ako môžu prispieť najmladší k ovplyvneniu budúcnosti našej planéty?

júl 5 2012

V uplynulých dňoch sa rokovalo o budúcnosti našej planéty na medzinárodnom summite Rio +20 Organizácie spojených národov v Rio de Janieru. Bez ohľadu na to, aké výsledky a záväzky toto stretnutie prinieslo – je na každom z nás, ako budeme pristupovať k životnému prostrediu a k zmierneniu dôsledkov klimatických zmien. Jednou z ciest je aj beh rovesníckej solidarity ako forma zvyšovania povedomia na školách.

10
1
12

Fyzický vzhľad a fotografia dieťaťa nezohrávajú úlohu pri adopcii na diaľku

jún 20 2012

Slovensko možno označiť za filantropickú krajinu s uvedomelými ľuďmi, ktorí prejavujú solidaritu s núdznymi i zodpovednosť za situáciu v rozvojových krajinách. Aspoň tak to vychádza na základe dotazníkového prieskumu, – ktorý sa realizoval koncom mája – a zameral sa na tému adopcie detí z afrického kontinentu na diaľku. Ako si inak vysvetliť, že drvivá väčšina opýtaných pozná termín adopcie na diaľku, tri štvrtiny z nich by si cez takýto projekt dieťa rady adoptovali (pričom 84 % ľudí by si bolo ochotných adoptovať HIV-pozitívne dieťa). Až 64 % účastníkov/-čok prieskumu však považuje za neetické vyberať si adoptívne dieťa na základe fyzického vzhľadu a fotografie.

Činnosti Občianskeho parlamentu, o.z.

jún 14 2012

Občiansky parlament, o.z. je celoslovenská platforma aktivistov, nepolitické združenie odborníkov a organizácii. Pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich občianskych poslancov. V každom okrese Slovenska je jeden občiansky poslanec, ktorý sa zaoberá problémami a charakteristikami daného regiónu. Občiansky poslanec je fyzická osoba, ktorá má mandát od minimálne desiatich organizácii, občianskych združení, neziskových organizácii, klubov alebo miestnych samospráv. Po svojom prvom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 21. apríla 2012 kooperujú poslanci občianskeho parlamentu s organizáciami a aktivistami v regiónoch a tvoria a postupne rozbiehajú Program morálnej, hospodárskej, kultúrnej a vzdelanostnej obnovy krajiny.

Ericsson: V roku 2017 bude mať 85 % obyvateľov sveta prístup k vysokorýchlostnému mobilnému internetu

jún 13 2012

Ericsson uverejnil svoju druhú Správu o stave trhov a dátovej prevádzky – zameranú na prepojenú spoločnosť, ktorá uvádza, že do roku 2017 bude 85 % svetovej populácie pokrytej sieťami tretej generácie. V roku 2017 bude 50 % obyvateľov sveta pokrytých sieťami štvrtej generácie. Odhadujeme, že v roku 2017 dosiahne počet užívateľov chytrých telefónov 3 miliardy. V prvom štvrťroku roku 2012 dosiahol počet mobilných pripojení 6,2 miliardy a behom daného štvrťroku vzrástol o nových 170 miliónov mobilných pripojení. Do konce roku 2017 vzrastie objem globálneho dátovej prevádzky 15krát.

Pokúsiť sa prevenciou eliminovať falošné nábory za prácou v zahraničí

jún 12 2012

Olympijské hry sú celosvetovo rešpektovanou a netrpezlivo očakávanou udalosťou roka. Sledovať niekoľko dní fair-play hru a športové zápolenie aj u národov, ktoré po zvyšok roka k sebe nechovajú mierové postoje – je jedinečným zážitkom. No okrem pozitívneho dosahu (v podobe stretov kultúr v rámci jednej metropoly) môže mať toto podujatie pre Slovákov a Slovenky aj negatívny dosah – v podobe obchodovania s ľuďmi.

fulier-london-foto 3
fulier-london-foto 1
fulier-london-foto 6

Keď deti prijímajú zodpovednosť za klimatické zmeny

máj 31 2012

Tak ako dospelých ľudí na Slovensku dokáže zjednotiť raz do roka hokej (a povzbudzovanie našej reprezentácie), tak deti dokážu spojiť aktivity, smerujúce ku klimatickej spravodlivosti a zodpovednosti za globálne problémy ľudstva. Workshopy v rámci rozvojového vzdelávania sú toho príkladom.

Ericsson skúmal zabezpečenie súkromia spotrebiteľov sociálnych sietí

feb 24 2012

Oddelenie Ericssonu, ktoré skúma správanie spotrebiteľov urobilo v minulom roku prieskum informovanosti, postojov a správania spotrebiteľov v oblasti ochrany súkromia, dôvery a bezpečnosti pri používaní internetu.
Stále viac ľudí každodenne zdieľa na sociálnych sieťach svoje osobné údaje. Za týmto vývojom stojí rastúca celosvetová popularita chytrých telefónov, vďaka ktorým je zdieľanie informácií ešte pohodlnejšie a dostupnejšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Vzhľadom k tomu, že v prepojenej spoločnosti bude existovať viac než 50 miliárd vzájomne prepojených a komunikujúcich zariadení, bude ochrana súkromia v dlhodobom horizonte stále dôležitejšia.

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2012 ve znamení slovensko-českých vztahů

nov 22 2011

Osmé pokračování Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2012, která se koná tradičně v závěru letních prázdnin v Havlíčkově Brodě v České republice, se zaměří na slovensko-české vztahy.

NEST FORUM spája snahy o vzdelanie a konektivitu

nov 19 2011

Prístup k vysokorýchlostnému internetu rozšíri možnosti ľudí vzdelávať sa. Širokopásmové pripojenie otvorí cestu k novým spôsobom vzdelávania. Kľúčovou sa stáva spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom.

Vzdelávanie ako súčasť primárnej prevencie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

nov 2 2011

Abstrakt: Obchod s ľuďmi prináša pre zločinecké organizácie obrovské peniaze. Obetiam tohto obchodu prináša utrpenie, poníženie, bolesť, stratu ľudskosti, doživotné traumy. Zvyšovanie povedomia verejnosti vzdelávaním ako súčasť primárnej prevencie môže významne prispieť k potláčaniu mravnostných trestných činov, k zvyšovaniu kvality života sociálne slabších skupín obyvateľstva.
Kľúčové slová: Obchod s ľuďmi. Ľudská dôstojnosť. Primárna prevencia. Vzdelávanie.

Sociálny pedagóg a rómska rodina

nov 1 2011

Abstrakt: Sociálny pedagóg sa pri svojej práci s rómskymi deťmi stretáva aj s ich rodičmi. Preto považujeme za veľmi dôležité, aby poznal nielen špecifiká a charakteristiku jednotlivých vývinových období rómskeho dieťaťa, ale je potrebné, aby poznal celkovú kultúru, zvyky a tradície rómskej rodiny a etnika. Len v takomto prípade dokáže sociálny pedagóg poskytnúť ktorémukoľvek členovi rómskej rodiny adekvátnu pomoc a oporu. Príspevok sa zaoberá charakteristikou a špecifikami rómskej rodiny ako aj možnosťami sociálneho pedagóga v práci s rómskou rodinou.
Kľúčové slová: rodina, rómska rodina, sociálny pedagóg, metódy sociálnopedagogickej pomoci.

Publikácia: Základy sociálnej pedagogiky

okt 17 2011

PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
Sociálna pedagogika prechádza neustálym vývojom v súvislosti s vývojom celej spoločnosti, ktorá je poznačená spoločenskými zmenami súvisiacimi predovšetkým s rastúcou technikou, automatizáciou a globalizáciou sveta, ale aj s narastajúcim množstvom sociálno-patologických javov v spoločnosti.

Podpora vzdelávania, ako forma sociálnej pomoci v Kambodži a otázky jej efektívnosti

sep 9 2011

ABSTRACT: The article presents the basic information about the Education system in Cambodia and the most frequent issues connected with the educational support from Non – Governmental Organizations operating in Cambodia. It introduces the project Komar Chlad (Smart Children) and explains some of the decisions which have to be made to fulfill the aim of successful study of the supported recipients. The article also includes the results of survey dedicated to the Impact of the Intervention of Non - Governmental Organisations in Andong community, Cambodia, slum situated close to the capital city Phnom Penh.

Ericsson prináša dostupné riešenie pre žiakov aj školy

aug 30 2011

- Riešenie „Počítač ako službu“ firmy Ericsson využívajú už desaťtisíce ľudí
- Pre školy je prístup vo forme cloud najjednoduchším riešením
- PCaaS je možné tiež využívať doma a v malej firme

Polská žurnalistika a média – hlavní téma žurnalistické školy 2011

aug 10 2011

Sedmý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2011, která se uskuteční od 14. do 21. srpna, se zaměří především na téma Polské žurnalistiky v posledních desetiletích a česko-polských vztahů, nadále se ale bude hovořit o tématech souvisejících se středoevropským prostorem. „V letošním roce jsme rozšířili okruh našich partnerů o Polský institut v Praze, díky kterému přijedou na Vysočinu dvě novinářské osobnosti z Polska, Janina Jankowska a Piotr Górecki, kteří představí současnou polskou žurnalistiku a polská média.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!