Zborník príspevkov z konferencie Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách, Banská Bystrica, 2016 (PDF)

jan 9 2017

PAPŠO, P. (Eds.), Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016, 153 s., ISBN 978-80-557-1142-3

Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“, ktorá sa konala 13. a 14. 4. 2016 v Banskej Bystrici.

Editor: PhDr. Peter Papšo, PhD.
Recenzenti:
PhDr. Dominika Kadlubeková, PhD.
Mgr . Stanislava Hoferková, PhD.
Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , Katedra sociálnej práce
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-557-1142-3

PrílohaVeľkosť
ZBORNIK_SVK_PERSPEKTIVY_OCHRANY_DETI.pdf1.08 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!