Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS v PDF (2016)

jún 16 2016

Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti, konané ve dnech 20. - 22- 5. 2016 ve Vernířovicích u Šumperka.

Úvodní slovo

Tak jako každý rok pravidelně přichází léto, podzim a zima, tak i jaro a ruku v ruce s ním již 5. elektr. edice Sborníku abstrakt sdělení, která budou přednesena na 23. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí ve dnech 20. 5 – 22. 5. 2016 ve Vernířovicích u Šumperka.

Sborník letos připravila Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Převzala tak pro tento rok tuto prestižní štafetu od spolupořadatelských pracovišť, kterými jsou Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

Jsme rádi, že se spektrum autorských příspěvků rozšiřuje i o členy nepsychology. Je to podle nás důkaz toho, že Psychologie zdraví se zcela přirozeně propojuje s praxí a tím dokazuje svou životaschopnost i v jiných vědních oborem s různými koncepcemi a aplikacemi, které v jednotlivých příspěvcích tento Sborník abstraktů sdělení uvádí. Přináší pozitivní přístupy a témata nejen o duši, ale i o těle skrze stomatologii, chirurgii, tělovýchovu ad. A nesmíme zapomenout také na nové kolegy, kteří začínají každý další ročník konference plnit více a více svými příspěvky nově založenou studentskou i posterovou sekcí.

Všechny uvedené příspěvky v tomto sborníku prošly recenzním řízením, za což patří nezměrný dík všem posuzovatelům, kteří mimo své pracovní aktivity dbají na kvalitu, jednotnost zpracování přihlášených abstrakt sdělení i na zvyšující se trend odborné úrovně celostátní konference Sekce psychologie zdraví s mezinárodní účastí. Chceme poděkovat i autorům jednotlivých příspěvků, kteří hbitě zareagovali a kvalitně dopracovali své příspěvky dle pokynů recenzentů.

Věříme proto, že i díky takové spolupráci bude naše letošní konference stejně úspěšná jako v minulých letech.

Editoři
Garanti odborného programu:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
(Katedra psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze)
doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
(Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU, Ostrava)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
(Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové)

Ostrava 2016
© 2016 Pedagogická fakulta OU v Ostravě
ISBN 978-80-7464-827- 4

PrílohaVeľkosť
SBORNIK_ABSTRAKT_SDELENI_Vernirovice_2016.pdf1.13 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!