Sborník abstrakt sdělení z 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 2013 (PDF)

mar 25 2015

Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice 17. 5. - 19. 5. 2013. Vydala Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie ve spolupráci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS.

Úvodní slovo

U příležitosti 20. výročí konání pravidelných konferencí Sekce Psychologie zdraví při ČMPS i v návaznosti na první Sborník abstrakt sdělení z konference Psychologie zdraví konané v roce 2012 ve Vernířovicích u Šumperka, připravila Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity toto druhé vydání Abstrakt sdělení, jako součást reprezentativní národní konference Sekce Psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí konané 17. - 19. 5. 2013 jako vždy ve Vernířovicích.

Při přihlašování k aktivní účasti byli zájemci i letos požádáni, aby doplnili do požadavků také abstrakt svého sdělení v rozsahu do 250 slov se zavedenou strukturou, povinnou pro sdělení empirické povahy. V případě sdělení přehledové povahy daná struktura pochopitelně povinná není. Abstrakty sdělení byly posouzeny vybranými recenzenty a schválené příspěvky byly zařazeny do programu konference i do Sborníku abstrakt. Strukturu sborníku jsme neměnili.

Sborník je rozdělen do dvou základních částí: v první jsou zařazeny názvy vyžádaných přednášek, téma diskusního večera a abstrakty sdělení přehledové povahy, ve druhé abstrakty sdělení empirické povahy. V abstraktech je uváděno pracoviště prvního autora. Obě části jsou doplněny abecedním rejstříkem prvních autorů s kontaktními údaji.

Za výbor Sekce psychologie zdraví ČMPS
Vladimír Kebza, Bohumil Koukola, Jiří Mareš
garanti odborného programu konference

OBSAH

Křivohlavý, J.
Well-being - hledání nosného kriteria pro hodnocení stavu a zásahů psychologie zdraví

Hošek, V.
Kondice, zdraví a kvalita života

Řehulka, E.
Psychologické charakteristiky učitelů ve vztahu k jejich profesi a hodnocení výkonu pedagogické práce

Diskusní večer

Janoušek, J.
Čím může být sociálně psychologický výzkum malých skupin podnětný pro oblast psychologie zdraví. K tomu také připomenutí D. T. Cambellovy koncepce aplikovaného sociálního experimentování.

Smékal, V.
Úkoly psychologie na počátku 21. století

Abstrakta přehledových sdělení

Hátlová, B.
Psychomotorická terapie dnes a zítra

Kebza, V.
Zpráva o činnosti Sekce psychologie zdraví ČMPS za léta 2012 – 2013 včetně spolupráce s EHPS

Koukola, B.
Historie víkendových setkání a konferencí Sekce Psychologie zdraví při ČMPS

Mareš, J.
Problémy se zjišťováním kvality života seniorů

Mareš, J.
Problémy zdravých dětí, jejichž sourozenec je vážně nemocný

Reissmannová, J.
Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně

Žaloudíková, I.
Dětské pojetí smrti a jeho využití ve vzdělávání

Abstrakta empirických sdělení

Ďurka, R.
Osobnosť typu D a štýly humoru

Hacklová, R.
Role vnímaného místa kontroly (LOC) v adaptivním fungování

Hadaš, L.
Problémy rodin, v nichž je jedno dítě vážně nemocné

Hodačová, L.
Trendy demografického chování české populace z hlediska rodiny

Kebza, V., Kodl, M., Kernová, V., Šolcová, I.
Longitudinální studium optimálního vývoje člověka

Moravcová, M., Mareš, J.
Víme o problémech žen v období menopauzy?

Paulík, K., Ščudlová, S.
Vztah žáků gymnázií ke zdraví

Pavlas, I.
Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí

Svobodová, L.
Co může pro zdraví dětí udělat základní škola? Pohled školního psychologa…

Šimíček, J.
Srdeční neuróza: psychosomatické i organické onemocnění

Čížková - Šimíčková, J., Vašina, B.
Některé faktory kvality života

Štefančíková, M.
Patogenetický a salutogenetický přístup v klinické praxi

Štětovská, I., Takács, L., Seidlerová, J., Hoskovcová, S., Šulová, L. a kol.
Psychosociální klima českých porodnic očima rodiček

Vašina, B.
Kvalita života diagnostikovaná WHOQL30 a optimismus

Vachková, E., Čermáková, E., Mareš, J.
Hodnocení individuální kvality života žen v období mateřství metodou SEIQoL

Posterová sekce

Maříková, P., Karlický, M.
Projekt „Bilanční diagnostika pro uchazeče o zaměstnání: výměna zahraničních zkušeností a aplikace nových poznatků do praxe úřadů práce“

Stecz P., Kocur, J.
How coping strategies mediate the effect of temperament on anxiety: a study of patients undergoing hip replacement surgery

Tůma, J.
Význam psychoterapie v pomoci klientům

Workshop

Mynářová, J.
Nejnovější trendy v technikách pro zvyšování psychické odolnosti využívajících všímavost


Editor: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
Recenzenti:
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Vydání: druhé, elektronicky na CD-ROM
Vydala:
Ostravská Univerzita v Ostravě
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogické a školní psychologie
ve spolupráci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS

ISBN 978-80-7464-273-9

PrílohaVeľkosť
SBORNIK_ABSTRAKT_Vermirovice_2013.pdf987.46 KB