Zdravotníctvo

Aktuálne etické dilemy v paliatívnej starostlivosti

nov 15 2013

Anotácia: Príspevok prináša teoretickú reflexiu praktických etických dilem s nevyliečiteľne chorými a návrh systematického prístupu k ich riešeniu. Zameriava sa na nevyliečiteľne chorého pacienta, jeho práva a potreby, ktorých rešpektovanie je v súčasnosti pomerne často problematické. Zaoberá sa komplexnou starostlivosťou o zomierajúcich a etickými dilemami, s ktorými sa odborníci pracujúci v paliatívnej starostlivosti stretávajú v praxi. Rieši najdôležitejšie aspekty starostlivosti o nevyliečiteľne chorých ako sú sprevádzanie, kontinuálna práca multidisciplinárneho tímu a komunikácia nielen s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi, ale aj s ich príbuznými. V oblasti komunikácie poukazuje na uplatňovanie stratégie 'pia fraus' v priamom protiklade k podávaniu pravdivých informácií.
Kľúčové slová: Ľudská dôstojnosť. Etické dilemy. Zomieranie a smrť. Nevyliečiteľne chorý pacient. Paliatívna a hospicová starostlivosť.

Posilňovanie služieb a kapacít verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

okt 28 2013

Dňa 17. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave uskutočnila národná konferencia pod názvom „Posilňovanie služieb a kapacít verejného zdravotníctva v Slovenskej republike“. Konferencia sa konala v rámci plnenia Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu (BCA 2012-2013), kde sa jedna z prioritných úloh týka hodnotenia systému služieb verejného zdravotníctva na Slovensku. SR sa tak pripojila k ďalším 17 krajinám strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré sa podieľajú na implementácii Európskeho akčného plánu na posilnenie kapacít a služieb verejného zdravotníctva.

Medicínska angličtina (English in Medicine)

okt 3 2013

Učte sa angličtinu spoločne, v rámci Vašej profesijnej komunity! Kurz je vedený kvalifikovaným britským lektorom British Council a koná sa v priestoroch vzdelávacieho centra LEKÁR, a.s. .
Tento kurz je určený pre všetkých lekárov, farmaceutov, fyzioterapeutov, zdravotné sestry, študentov medicíny a ďalších zdravotníckych profesionálov, ktorí potrebujú komunikovať s pacientmi a kolegami v anglickom jazyku a chcú si zdokonaliť všetky štyri jazykové zručnosti: rozprávanie, písanie, počúvanie a čítanie.

Developmental Disabilities - Molecules Involved, Diagnosis, and Clinical Care (PDF)

sep 3 2013

Millions of children and adults around the world are affected by developmental disabilities. This has affected the cognitive, motor, and emotional aspects of their lives. Although there has been an enormous progress in our understanding on the pathophysiological aspects of neurodevelopmental disorders, many aspects of these disorders remain unknown. For in‐ stance, there are 6 millions people affected by Down syndrome around the word. While advance in clinical care and surgical techniques have led to a drastic increase in life expectancy of people with Down syndrome, no effective treatments are available to restore cognitive function in people affected. For this reason there is an urgent need to better understand mechanisms behind cognitive disability and develop new therapies for Down syndrome and similar neurodevelopmental disorders.

Sborník z konference Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách, Praha, 2013 v PDF

júl 15 2013

Předložený sborníkv PDF je výsledkem mezinárodní vědecké konference „Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách“, která se konala v Praze 18. dubna 2013.

Chtěla bych, aby se lidé na nás nedívali jako na něco divného

máj 16 2013

Rozhovor s Ing. Romanou Skála-Rosenbaum, předsedkyní Asociace Parkinson-Help, o. s.
Jaké je poslání vašeho sdružení? Jaké má cíle?
Když jsem onemocněla, začala jsem jako mnozí jiní nemocní hledat různé informace a zjistila jsem, že o Parkinsonově nemoci je toho v češtině k dispozici strašně málo. Když jsem se pak dostala do invalidního důchodu a přestala být aktivní na trhu práce, začala jsem přemýšlet, co bych mohla udělat pro lidi, kteří mají stejnou nemoc jako já a určitě shání stejné informace jako já. Začali jsme založením webových stránek www.parkinson-help.cz, které jsou v současné době zřejmě jediným komplexním zdrojem informací o Parkinsonově nemoci v českém jazyce. To byl tedy jeden záměr – a snad úspěšný: web zaznamenal od října 2012 41 519 přečtení jednotlivých stran a měsíčně má 1500 unikátních návštěvníků. Naší vizí je vytvoření poradenského a informačního centra pro nemocné, jejich blízké i všechny ostatní, kteří mají o problematiku Parkinsonovy nemoci z různých důvodů zájem. A s tím jde ruku v ruce naše poslání: bořit stigmata, která jsou v souvislosti s Parkinsonovou nemocí v naší společnosti zatím pořád ještě zakotvena.

Sociální práce s onkologicky nemocnými a jejich blízkými problematika práce na pomezí odborností

máj 16 2013

Závažné onemocnění, jakým onkologické onemocnění bezesporu je, představuje velkou zátěž, která ovlivňuje nejen fyzickou stránku člověka, ale zasahuje také jeho psychiku (ducha a duši) a jeho vztahy. Podle dostupných statistických údajů počet osob s prodělaným onkologickým onemocněním celosvětově roste (1).

Sběr dat v ČR je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu (2). Z hlediska epidemiologie zhoubných nádorů patří Česká republika mezi nejzatíženější státy Evropy i světa. Od roku 1995 se daří úmrtnost dlouhodobě stabilizovat. Přesto kvůli rostoucímu výskytu dochází k setrvalému růstu podílu počtu onkologicky nemocných osob na počtu všech osob sledované populace. Vzhledem k celosvětovému trendu, snižujícímu se věku onemocnělých a objevující se nádorové duplicitě onemocnění je jasný předpoklad, že bude docházet k stále častějšímu výskytu onkologicky nemocných či vyléčených a jejich blízkých. Všichni tito lidé mají specifické potřeby v oblasti psychosociální podpory a následné integrace.

Konala sa konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva a 5. medzinárodná vedecká konferencia SAVEZ

máj 16 2013

V dňoch 9.–10. mája 2013 prebieha v Košiciach v hoteli Yasmin medzinárodná konferencia krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti verejného zdravotníctva. Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ). V súvislosti s organizáciou tohto odborného podujatia v Košiciach konštatovali:

Prevencia HIV by nemala ostať v rovine prázdnych fráz

apr 3 2013

Špecialista na infekciu HIV a nádorové ochorenia, doc. MUDr. Jozef Šuvada, sa na jeseň zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenskej katolíckej charity na tému zmeny klímy a jej dopadov na životy obyvateľstva a rozvojové projekty. Ako sa teda pozerá na dôsledky globálneho otepľovania tento mladý lekár a pedagóg, pôsobiaci v SR i v Ugande?

Jozef Suvada-misia v Ugande-kolegovia
lekar Suvada-konferencia SKCH 2012-diskusia
lekar Suvada-konferencia SKCH 2012-prednaska

Studenti zdravotních škol z Písku a Tábora budou po stážích v Dolním Rakousku absolvovat workshopy

feb 1 2013

Od 11. do 22. listopadu 2012 pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s rakouskou asociací Lebenswelt Heim, Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, dvanáctidenní odbornou stáž pro 14 vybraných studentů středních zdravotnických škol z Písku a Tábora v dolnorakouských pobytových zařízeních sociálních služeb (domovech pro seniory). Stáž byla realizována v rámci projektu podpořeného z Fondu malých projektů (Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013). Projekt nyní pokračuje organizací workshopů na obou jihočeských školách.

Zborník z konferencie Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou, 2011, PDF

nov 5 2012

Zborník z konferencie pod názvom Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou, ktorá sa konala v roku 2011 v Sanatóriu Tatranská Kotlina vo Vysokých Tatrách.

Zborník abstraktov z I. konferencie Belianske dni ošetrovateľstva, 2010, PDF

nov 5 2012

I. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva sa konala 12. – 13. 11. 2010.

Publikace: Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku, 2012 (PDF)

okt 27 2012

Spolupráce mezi Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a švýcarskou asociací CURAVIVA Schweiz začala návštěvou zástupců členů prezídia APSS ČR ve Švýcarsku na jaře r. 2010. Od té doby se tato mezinárodní součinnost rozvíjí nejen v rámci projektu podpořeného z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce a jeho aktivit, ale také v již konkrétních plánech pokračování této kooperace. Mezinárodní projekty tohoto typu vedou vždy k vzájemnému obohacení, k navázání dílčích přátelství a partnerství a k recipročním bilaterálním vztahům. Odborná studie o dlouhodobé stacionární péči ve Švýcarsku představuje jen zlomek výsledků z naší švýcarsko-české spolupráce.

Zborník z konferencie Združenia SK8 a Stálej konferencie organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky v PDF, 27.10.2011, Trnava

sep 27 2012

Za posledných dvadsať rokov budovania tretieho sektora vyrástlo veľa občianskych združení a organizácií, ktoré sa “postavili na nohy“, ale je stále i veľa takých, ktoré sa snažia vykonávať svoju činnosť čo najsvedomitejšie, no každodenne sa musia boriť s rôznymi ťažkosťami napriek tomu, že ich činnosť je pre štát a jeho politiku nenahraditeľná. Prinášame Zborník z konferencie, ktorú organizovali Združenie SK8 a Stála konferencia organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky. Konferencia sa konala 27.10.2011 v Trnave.

Zborník zo 4. konferencie SAVEZ ,,Posilňovanie systému verejného zdravotníctva" v PDF, 09.–10.06.2011, Košice

sep 12 2012

Poslaním Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ) je podieľať sa na prevencii chorôb, ochrane a podpore zdravia obyvateľov Slovenska. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu; v oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.

Jednou z aktivít, ktorými sa SAVEZ usiluje toto svoje poslanie napĺňať je aj organizovanie konferencií. Prinášame vám recenzovaný zborník príspevkov zo 4. konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach v roku 2011 pod názvom ,,Posilňovanie systému verejného zdravotníctva '.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!