Sociálna práca

Príbehy násilia v rodine

sep 8 2011

Násilie páchané na ženách je mimoriadne závažný spoločenský problém. Na Slovensku je však ešte aj dnes témou zahalenou mlčaním a dosiaľ je vnímané ako problém individuálny a nie ako problém spoločenský. V spolupráci s OZ Žena v tiesni sme sa rozhodli priniesť vám niekoľko príbehov. Identita žien bola zmenená, ale ako z dlhoročnej praxe vieme, tieto príbehy sa v skutočnom živote veľmi podobajú. Príbehmi chceme hlavne ukázať, že násilie páchané na ženách nie je len fyzické násilie, ale medzi násilie patrí aj správanie, ktorého cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly nad ženou a deťmi. Prinášame vám šesť rôznych, ale zároveň podobných príbehov.

Sociálno-patologický jav v spoločnosti. Zneužívanie a týranie žien.

aug 31 2011

Abstrakt: Narastajúce sociálne problémy obyvateľov vyvolávajú neustálu potrebu skvalitniť niektoré činnosti ľudskej spoločnosti. Jednou z možností ako sa podieľať na riešení týchto problémov je naučiť sa týmto problémom predchádzať, prípadne ak sa už prezentujú, zabrániť ich ďalšiemu prehlbovaniu alebo zamedziť ich opakovaniu. V tomto príspevku poukazujeme na príčiny vzniku násilia páchaného na ženách a jeho dôsledky, ktoré z toho rezultujú. Násilie páchané na ženách je mimoriadne závažný spoločenský problém. Na Slovensku je však ešte aj dnes témou zahalenou mlčaním a dosiaľ je vnímané ako problém individuálny a nie ako problém spoločenský.
Kľúčové slová: Násilie. Obeť. Spoločnosť. Týranie žien. Zneužívanie. Žena.

Abstract: Increasing social problems people raise the continuing need to improve some of the activities of human society. One way to contribute to solving these problems is to learn to avoid these problems, or if already present, to prevent their further deepening or prevent their recurrence. In this paper we show the causes of violence against women and its consequences that the-result. Violence against women is an extremely serious social problem. Slovakia is still today the topic shrouded in silence and still is perceived as an individual problem rather than a social problem.
Keywords: Violence. Sacrifice. Society. Abuse of Women. Abuse. Female.

Publikácia: Sociálna práca v trestnej justícii a probácia

aug 30 2011

Criminal justice social work and probation
Autor: PhDr. Martin Lulei, PhD.

Publikácia obsahuje kapitoly ako napr. probácia v kontexte trestných sankcií, probačné programy, prípadový manažment páchateľa, motivačné interview, návrhy a argumenty zmien v probačnej praxi v SR a i.

Sociálně-právní ochrana je především o hledání cesty

aug 17 2011

Přinášíme Vám článek z časopisu Sociální práce/Sociálna práca vydaný v čísle 2/2011 věnovaný tematice Psycho-sociálních souvislostí u znevýhodněných dětí.

Co dělat s ochranou dětí v ČR

aug 17 2011

Přinášíme Vám článek z časopisu Sociální práce/Sociálna práca vydaný v čísle 2/2011 věnovaný tematice Psycho-sociálních souvislostí u znevýhodněných dětí.

Zdvihnime oponu a odstráňme bariéry prostredníctvom hudby

aug 16 2011

„Zdvihnime oponu“ je názov hudobnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých interpretov. Už štvrtý ročník prehliadky organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s cieľom predstaviť širokej verejnosti nevidiacich a slabozrakých spevákov a hudobníkov.

Kedy? 20.8.2011 o 17.00 h
Kde? Galéria Eurovea, Pribinova 8, Bratislava

Časopis Sociální práce/Sociálna práca 2/2011. Téma čísla "Psycho-sociálních souvislostí u znevýhodněných dětí".

júl 28 2011

Aktuální číslo profesního časopisu Sociální práce/Sociálna práca 2/2011 se zaměřuje na tematiku Psycho-sociálních souvislostí u znevýhodněných dětí. V publicistické části čísla se dozvíte názory na to, co dělat s ochranou dětí, co je v nejlepším zájmu dítěte a co je důležitější – jestli soukromí, anebo rodina. V čísle dále naleznete zajímavé rozhovory, komentáře a samozřejmě také inspiraci pro praxi – například článek „Slovenská inspirace ve vzdělávání náhradních rodičů“.

Přeměna ústavu zvýší kvalitu života jeho klientů

júl 26 2011

Pomíjí doba, kdy lidé s různým druhem postižení umístění v ústavech sociální péče postávali za zdmi pozemků polorozpadlých zámečků a skrze mříže pozorovali pomalý tok života zapadlých obcí. Od osmdesátých let minulého století sice různí odborníci hovořili o potřebě přeměny těchto zařízení, kde v tichosti a ústraní přežívali (a dožívali) své životy tisíce lidí, ale z větší části šlo pouze o diskuse odborníků a k výrazné změně nikdy nedošlo.

Správa o stave drogovej problematiky vo svete 2010 v PDF

júl 18 2011

World Drug Report 2010
In 2009, the UN Member States decided to make further and decisive progress, within a decade, in controlling illicit drug supply and demand. Many illicit drug markets have reached global dimensions and require control strategies on a compa-rable scale. In that context, there is a need to better understand these transnational markets and the manner in which they operate. This year’s World Drug Report is a contribution towards that objective. It opens with an analytical discussion of three key transnational drug markets: the markets for heroin, cocaine and amphetamine-type stimulants. The market discussion is followed by a presentation of statistical trends for all major drug categories. The latest information on drug pro-duction, seizures and consumption is presented. Finally, there is a discussion on the relationship between drug trafficking and instability.

Ciele Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR v rokoch 2010-2014

júl 1 2011

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb si v rokoch 2010-2014 kladie za cieľ usilovať sa o zmenu zákonných noriem a o zmenu postojov vlády, samosprávy, odbornej a laickej verejnosti v nasledovných oblastiach:

Ministr Drábek předal prvním domovům pro seniory certifikáty kvality

jún 25 2011

Na tiskové konferenci konané včera v pražském Domově sociální péče Hagibor u příležitosti úspěšného zakončení projektu Značka kvality v sociálních službách předal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek certifikáty kvality prvním českým domovům pro seniory.

Problematika dlouhodobé péče v rámci zemí OECD

jún 23 2011

V loňském roce se od 15. do 16. listopadu v Paříži uskutečnilo expertní jednání, které bylo spojeno s projektem Zdravotnického výboru a Pracovní skupiny pro sociální politiku dlouhodobé péče a jejího financování OECD (1) (OECD Health Committee and Working Party on Social Policy on LTC Workforce and Financing).

Mobbing – šikana na pracovišti

jún 23 2011

Na pracovišti se dva zaměstnanci vyloženě nemají rádi. Snaží se vyhýbat se vzájemně, mluví spolu pouze o tom nejnutnějším. Ostatní kolegové sledují jejich chování a přemýšlí o tom, zda se jedná o mobbing. Psycholog práce by jim vysvětlil, že v tomto případě se o mobbing vůbec ještě nemusí jednat.

Sborník z konference ,,VI. Hradecké dny sociální práce - Etika sociální práce “ v PDF, Hradec Králové (2009)

jún 20 2011

Předmluva
Otázka toho, proč bychom měli soucítit s ostatními lidskými bytostmi, proč bychom jim neměli škodit, ale měli bychom se snažit žít s nimi v určitém souladu, a proto jim v případě nouze i altruisticky pomáhat, je zcela jistě jednou ze základních etických otázek, které se západní filozofie intenzivně věnuje poslední dvě staletí. Zároveň tato otázka byla ale přítomna již i v myšlení Platónově, a po dlouhá staletí se jí zaobíraly nejrůznější náboženské a ideologické věrouky. Jedná se o jednu z nejzákladnějších otázek, kterou jako lidé musíme ve svých životech každodenně řešit, ať již v práci, ve škole, či v rámci svých osobních vztahů. Otázce jako je tato se nelze vyhnout – chcemeli se nadále zvát morálními bytostmi.

Sborník z konference ,,V. Hradecké dny sociální práce - Posuzování životní situace v sociální práci“ v PDF, Hradec Králové (2008)

jún 20 2011

Předmluva
V. Hradecké dny sociální práce jsme se rozhodli věnovat tématu „Posuzování životní situace“. Důvodů bylo několik. Za prvé jsme chtěli navázat na předchozí IV. Hradecké dny, které byly věnovány tématu „Sociální práce mezi pomocí a kontrolou“, a kde z řady příspěvků vyplývalo, že jeden z klíčových momentů, kdy je třeba velmi citlivě balancovat mezi symetrickým a asymetrickým přístupem vůči klientkám a klientům, je právě fáze „posuzování“ jejich životní situace. Vedle toho se stalo jedním ze stěžejních témat předchozích Hradeckých dnů téma možnosti ovlivňování zadavatelů (politiků, zaměstnavatelů atd.) ze strany sociálních pracovnic a pracovníků, a tak jsme se rozhodli jednu ze sekcí věnovat tématu „posouzení“ v kontextu společenské zakázky.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!